Kiinteistökehitys

Kiinteistön tai alueen uusi elämä ja vetovoimaisuuden lisääminen on osaamisemme ytimessä. Huolellinen perehtyminen ympäristöön ja valittujen kohderyhmien tarpeisiin antaa hyvät lähtökohdat tutkia kiinteistön tai alueen potentiaalia. Tarkastelemme kehitettävää kokonaisuutta aina monesta suunnasta: liiketoiminnan, toiminallisuuden, palvelujen, brändin ja markkinoinnin tarpeet huomioiden. Yhdistämme ennakkoluulottomasti toimintoja ja palveluja, luoden tiloja menestyvälle liiketoiminnalle.

Tilakonseptit

Tilakonseptien avulla asiakas saa käsityksen alueen, kiinteistön tai tilan mahdollisuuksista ja mahdollisen toteutuksen laajuudesta. Esimerkkeinä masterplan resortille, korttelille, kiinteistön uudelle käyttötarkoitukselle, tai sisustusilme myymälälle, ravintolalle tai hotellille. Työn ytimessä on toiminnallisen ja visuaalisen ratkaisun löytäminen palvelemaan suunniteltua liiketoimintaa ja palvelukonseptia.

Pää- arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

Konsepti realisoituu usein parhaiten tilan sisustuksessa. Vahvuutenamme on viedä konseptin tärkeät elementit ja visuaalinen ilme toteutukseen asti, sovitussa budjetissa ja ajassa. Koordinoimme muiden suunnittelualojen suunnitelmat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja hoidamme tarvittaessa myös hankkeiden lupa-asiat.