Brändäys ja markkinointi

Markkina-aseman, ihmisten käyttäytymisen muuttamiseen tai brändin vetovoiman vahvistamiseen tarvitaan vahva konsepti, joka antaa toiminnalle raamit. Konsepti muuttuu todeksi tekemisen kautta: suunnittelua, tuotantoa, medioita, seurantaa ja johtopäätöksiä.

Markkinointistrategiasta toteutukseen

Olemme kumppani sekä markkinoinnin strategiassa että operatiivisessa toteuttamisessa. Olemme luoneet asiakkaillemme luovia markkinoinnin ja mainonnan konsepteja ja toteuttaneet erilaisia kampanjoita.

Brändin rakentaminen

Määrittelemme brändistrategian avulla yrityksesi brändin kaikki osa-alueet erottuvaksi ja liiketoimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Brändin rakentaminen aloitetaan lähtötilanteen määrityksellä, jonka jälkeen kiteytetään brändin ydin, tarina ja pääviestit. Visuaalisten elementtien avulla ilme saadaan heijastamaan yrityksen arvoja ja ominaisuuksia. Tunnistettava ja houkutteleva brändi vahvistaa uskollisuutta ja vetovoimaa markkinoilla. Olemme uudistaneet asiakkaidemme brändejä ja luoneet täysin uusia brändejä esim. kiinteistöille.